• Metsäsuunnitelma tiloille,
    Foresta järjestelmää käyttäen
  • Metsäsuunnitelma voidaan tehdä perinteisten hoito- ja hakkuusuositusten mukaisesti tai metsänomistajan omien metsänkäyttö intressien mukaan
  • Suunnitelma nopeuttaa puukau­pan, puunkorjuu ja metsänhoitotöiden suunnittelua ja tarjousten pyytämistä
  • Metsätilan arvon määritykset esim. tilan myynti tai sukupolven vaihdos.

Ota yhteyttä
Mika Kytöharju puh. 050 307 7015
mika.kytoharju@kytoharju.fi