• Metsän uudistaminen: istutukset, kylvöt, maanmuokkaukset
  • Taimikon perkaus/heinäystyöt
  • Taimikon hoito ja harvennus
  • Nuoren metsän kunnostus / ensi harvennus
  • Hoidamme asiakkaan puolesta Kemera-tukien hakemisen
  • Metsänhoitoon liittyvä neuvonta ja opastus

Ota yhteyttä
outi.salo@kytoharju.fi

tai 0400 527 981