• Metsän uudistaminen: istutukset, kylvöt, maanmuokkaukset
  • Taimikon perkaus/heinäystyöt
  • Taimikon hoito ja harvennus
  • Nuoren metsän kunnostus / ensi harvennus
  • Hoidamme asiakkaan puolesta Kemera-tukien hakemisen
  • Metsänhoitoon liittyvä neuvonta ja opastus

Ota yhteyttä
Mikko Kytöharju, puh. 050 560 8226
mikko.kytoharju@kytoharju.fi

Close Menu

0

Your Cart